King of Kings
Categorie lijst
King of Kings!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Juicht / Hij is verheerlijkt

 

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,

die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;      

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.

 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,

'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.

hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

 

Reacties

 

De Glorie van Christus

 

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt,

De Mensenzoon,

de Zoon van God zal Koning zijn.

Jezus. Hij offerde zichzelf;

wordt nu verhoogd,

wordt nu gekroond;

Hij is de Heer!


    (Refrein)

En zijn koninkrijk kent geen grens

en haar heerlijkheid kent geen eind,

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt,

Hij zal koning zijn.

Hij zal heerser zijn en regeren met macht en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.


Jezus. zo lief had Vader ons,

Hij was Gods trouw,

Hij was Gods Woord,

aan ons getoond.

Jezus, beeld van Gods heiligheid;

wordt nu verhoogd,

wordt nu gekroond;

Hij is de Heer!


(Opwekking 534)
Reacties

 

 

 

King of Kings and Lord of Lords

 

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory,hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords

(Jesus, Prince of Peace)

Gloryhallelujah

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Gloryhallelujah King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

 

Repeat Verse 1


Repeat Verse 2

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

Repeat Verse 1

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah   


Reacties

 

 

 

 

Zing voor de Koning

 

Zing voor de koning, het Lam op de troon.

Hij zal regeren, Gods enige zoon.

Leven en redding brengt zijn heerschappij.

Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij.


Refrein:

Kom, zing dit lied met mij.

Zing dat je hoort bij Koning Jezus,

Hij is jou heer.

Kom richt je hart op Hem.

Zing nu, verhef je stem voor Jezus.

Zing voor de Heer.


Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.

Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.

Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.

Satan moet wijken en Jezus regeert!.


(Refrein)


Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.

Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.

Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.

Satan moet wijken en Jezus regeert!.


(Refrein 2x)

 

Opwekking


Reacties

 

 

De Koning komt

 

 

De koning komt, dit is het uur.

Zijn ogen zijn, van brandend vuur.

 Hij is het einde het begin

Zijn naam is jezus

 

het levend woord vanuit zijn mond

beweegt de aarde schudt de grond

maar aan zijn stem herken ik hem

zijn naam is jezus


refrein:

voor hem zing ik mijn liefdeslied

tot de wereld hoort en ziet:

de koning komt,

de koning komt er aan

een hart vol zorgen uitgeblust

maakt hij nieuw en geeft hij rust

de koning komt

de koning komt er aan!!


zijn adem is de zoetste wijn

genade is bij hem te zijn

hij deelt zijn vreugde en zijn pijn

want zo is jezus

zijn handen zijn doorboord voor mij

de prijs betaald

de weg is vrij

hij kijkt niet om, het is voorbij

want zo is jezus


(refrein)


o, maak u zelf aan ons bekend

want u weet toch dat u welkom bent

voor zoveel trouw en liefde heer

haal ik al mijn muren neer


(refrein 2x)

 

Opwekking

Reacties

 

 

 

De Heer regeert

 

De Heer regeert             ( 3x )

Dat de aarde juicht         ( 3x )

Dat het volk zich verheugt.

Want Hij regeert


Het vuur dat voor Hem uitgaat

verteert zijn sterkste vijanden

De bergen zijn als was

bij't verschijnen van de Heer


De Heer regeert            ( 3x )

Dat de aarde juicht        ( 3x )

Dat het volk zich verheugt

Want Hij regeert


De hemel toont zijn heerlijkheid

De volken zien Zijn grootheid

want U, o Heer, bent verheven

Boven al wat leeft.


De Heer regeert             ( 3x )

Dat de aarde juicht         ( 3x )

Dat het volk zich verheugt.

Want Hij regeert

 

Opwekking

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl