King of Kings
Categorie lijst
King of Kings!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Liefde van God:
 
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven; daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is. Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld.
leder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde.
                                              

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots', of de zinsnede
dat iemand als een rots in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn, sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare aan wie jij je vast kunt
houden.En als je gewoon even rust nodig hebt,
 is Hij de steenrots om achter te schuilen.
Hij biedt je een schuilplaats tegen de stormen van het leven
en geeft je nieuwe kracht.
 
O,HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil.              Psalm 18:3a
 
 
   
      
Reacties
 
 
 
 
God's nabijheid
 
Heb je ooit de nabijheid van God gevoeld?
Zijn aanwezigheid is een realiteit en vaak kun je die waarnemen.
Natuurlijk moet jouw geloof niet gebaseerd zijn op gevoelens en ervaringen,
maar God wil dat jij de blijdschap ervaart van Zijn nabijheid
(een blijdschap die niet te vergelijken is met welk ander plezier of welke andere vreugde dan ook).
Ga eens wat tijd met Hem alleen doorbrengen.
Gebruik je stem om Hem te prijzen.
Je zou om te beginnen hardop een psalm kunnen lezen.
Mischien helpt het je om met een aanbiddings-cd mee te zingen.
Als jij Hem aanbid, zul je de vrede van Zijn Aanwezigheid opmerken.
Blijdschap borrelt omhoog als je een glimp van Zijn Glorie en Almacht voelt.
Als je je ervoor openstelt om Zijn Heilige Geest in je hart te laten wonen, is Hij altijd bij je.
Dan is Hij in je en gaat altijd en overal met je mee.
Je bent dan altijd in God's Aanwezigheid ,
voortdurend en overal.
 
Reacties
 
 
 
 
 
Het levende water:
 
 
Johannes 4:10-15 10 Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' ...-... 13 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,' zei Jezus, 14 'maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' 15 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.' (NBV)

Jezus heeft een bron van levend water waar u geen dorst meer van krijgt. De put die nooit op raakt. Hij biedt ons rein en zuiver water aan door Zijn genade. Vroeger moesten de mensen zich aan strenge wetten houden en offers brengen voor vergeving van de zonden. Een offer was vaak een dier, maar een dier kan onze zonde natuurlijk nooit dragen. De mens kon niet zelf naar God de Vader gaan. Jezus zelf als Gods Zoon is het offer. Hij stierf voor onze zonden en de dood kon hem niet vast houden . Omdat Hij zonder zonde was heeft Jezus Christus de dood overwonnen zodat wij naar de Vader mogen gaan. Daar mogen en kunnen we drinken bij de bron van levend water. Wat is het  mooi om zo dicht bij Hem van Zijn levend water te mogen drinken…. Bron van levend water die ons verlossing geeft en vrijheid en vreugde. Het water dat je leegte vult en als het gevuld is zal het niet zomaar weer leeg zijn! De wereld van vandaag vult je alleen met vies en vuil water. Lees wat er in de krant staat of op de televisie komt en waardoor je continu naar nieuw water verlangt en je dorst niet kan stillen. Jezus geeft ons levend water. Vraag Hem om dat levend water want Hij wil het ons aanbieden. Vraag om vergeving van uw zonden. Dat wil Hij u bieden door Zijn genade, want Hij is de weg al gegaan om het contact tussen u en God de Vader te herstellen. De weg naar God die er door onze zonden niet meer was heeft de Here Jezus weer hersteld door aan het kruis te gaan en na drie dagen weer op te staan en ons genade te bieden. Hij wacht tot wij bij Hem komen met onze rugzak en ons vuile hart. En in plaats van dat God dat hart hersteld, gooit God het oude hart weg en geeft Hij ons een nieuw en rein hart door Zijn genade.Hij weet waar we mee bezig zijn en wat door ons heen gaat zoals bij de Samaritaanse vrouw. Hij wist al dat ze getrouwd was zonder haar te kennen. Vertel Hem wat je dwars zit en wat je bezig houd. Hij die de dood in ging voor jou/ons, wil naast je staan en Zijn levend water aanbieden, zodat je met God verder mag leven! Vandaag zegt Hij tegen jou:  Drink mijn kind!     Amen.          

                                                     (Bron:Remi Tessensohn)

Reacties
 
 
 
 
 
 
Maak mijn hart als dat van U:
 
 
Hoe is het met jouw hart gesteld?
Is het zacht en kneedbaar, snel en bewogen?
Bezwaard en beladen? Koud en hard?
Er is goed nieuws als het je niet bevalt wat je ontdekt hebt in je hart.
God belooft dat Hij een stenen hart zal wegenemen en er een hart van vlees voor teruggeeft. Dat doet Hij bij je wedergeboorte als je Christus aanneemt in je leven.
Dus, als je een echt christen bent, dan heb je al een hart als dat van Jezus!
Helaas hebben de omstandigheden uit je leven vaak een negatieve invloed op je hart. Stress, zonde, angst en verdriet beinvloeden de conditie van je hart. 
Gelukkig is daar de Heilige Geest.
Als je je ervoor openstelt kan de Heilige Geest de pijn en al het andere wat je blokkeert uit je hart wegnemen en  je van binnen weer heel maken.
Jezus belooft rust voor een bezwaard hart,  reiniging van zonden, en genezing voor gebroken harten.
Ontvang Zijn genade, liefde en vergeving. Dan zal jouw hart opnieuw als dat van Hem zijn.
Vraag Hem: "Jezus, maak mijn hart als dat van U."
Zijn antwoord zal voor jouw persoonlijk zijn:
 
"Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen.Het hart van steen zal Ik uit je lichaam verwijderen en Ik zal je er een warm, kloppend hart voor teruggeven."
Ezechiel 36:26
 
Als je je ernaar uitstrekt zal je dit herstel door de Heilige Geest persoonlijk in je leven gaan ervaren.
 
Reacties

 

 

 

 

Laat me Uw Stem horen.

 
"Wat moet ik in vredesnaam beginnen?"
Mischien is dit de vraag waar je nu mee zit.
Er kan heel veel afhangen van een beslissing die je moet nemen
en je kunt het niet permitteren om een fout te maken.
Als je door de bomen het bos niet meer ziet,
mag je weten dat je Hemelse Vader vanuit Zijn positie het hele plaatje overziet.
Hij belooft je aanwijzingen te geven voor de weg die je moet gaan.
Hij kan tot je spreken door een heldere gedachte, een bijbeltekst,
of zelfs met de stem van een vriendin.
Maar Hij zal tot je spreken!
Bij elke stap die jij zet, zal Hij je leiden met Zijn vrede, zodat je de volgende stap kunt zetten.
Stap voor stap zal Hij je duidelijk maken wat je moet doen.
 
Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen:
"Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links."
                                                                Jesaja 30: 21 NBV
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze houding tegenover de zonde:
 
We kunnen vier verschillende houdingen  tegenover zonde  aannemen.Een eerlijke beoordeling zal ons laten zien op welk niveau we staan en ook hoe we die waarheden  kunnen toepassen.
 
Niveau een:
De mens die niet zondigt, omdat de concequenties te groot zijn. De mens begeert in zijn of haar hart een ander,maar begaat met zijn of haar lichaam niet de zonde van overspel of ontucht, omdat de gevolgen te groot zijn. Of misschien haat hij iemand anders en zou hij wensen dat die persoon dood was, maar hij vermoordt hem niet vanwege de gevolgen.Er is duidelijk geen haat tegen het kwade en daarom ook geen verlangen naar heiligheid.
 
Niveau twee:
De mens die naar de gouden regel leeft. Hij wil vrede tot elke prijs en kan niet begrijpen dat iemand zo radicaal is, dat hij zijn leven of dat van een ander zou willen veranderen. Deze mens kan vol zijn van de zonden van zelfzucht en eigengerechtigheid, zonder zich daarvan bewust te zijn. Misschien gaat hij elke zondag naar de kerk en geeft hij zijn tienden, betaald al zijn rekeningen, ect.

Hij doet vaak goede dingen. Hij leeft een keurig leven, maar daar blijft het ook bij. Er is weinig “passie”voor Jezus.Onbewuste zonden van zelfzucht, gebedsloosheid, egocentriciteit, zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid werken hier vaak doorheen.

Er is geen besef van, laat staan haat tegen deze zonden in de mens, die op dit niveau leeft.
 
Niveau drie:
De oprechte Christen, die er vurig naar verlangt de Here Jezus Christus te behagen. Hij wil niet zondigen en maakt zich grote zorgen alser in zijn leven gewoontezonden zijn. Hij wilde dat hij een antwoord had op de vraag waarom hij dezelfde zonden steeds weer moet belijden.Misschien maakt hij zich schuldig aan de zonden van kritiek en het beoordelen van anderen; de zonden van trots, altijd de aandacht naar zich toetrekken in een gesprek; de zonden van ongeloof; het niet in staat zijn God te vertrouwen, zoals blijkt uit angst, twijfel en ongehoorzaanheid. Hij maakt zich grote zorgen en verlangt naar vrijheid.

Mensen vragen geregeld gebed voor hun gewoontezonden en karakterzwakheden in plaats van in alle eerlijkheid naar God te erkennen:

”Ik word voortdurend in de verleiding gebracht deze zonde te begaan, omdat ik van deze zonde houdt. Ik haat ze niet. Here God, geef mij haat tegen deze zonde waar in nu van houdt.”God zal dat gebed altijd beantwoorden.

( Jacobus 1: 14- 15: “maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort).”
Niveau vier:
Deze persoon  haat de zonde. Daarom zondigt hij zelden. Als hij het doet, dan is er snel besef van zonde, onmiddelijke bekering en een bereidheid om zich te vernederen voor anderen als de Heilige Geest hem daartoe leidt.
 
Conclusie:
We hebben gezondigd, omdat we ervoor gekozen hebben om te zondigen, omdat we van de zonde houden. De enige manier om vrij te zijn van de zonde is door God’s houding t.o.v de zonde te hebben, namelijk  door de zonde te haten. Haat tegen de zonde in gedachten, woord en daad. We zullen de zonde in woord en daad haten, als we de zonde in gedachten haten, omdat daar de zonde begint. Verlangen we ernaar om God ten diepste te kennen, dan moeten we van heiligheid onze levensstijl maken. God verlangt meer naar onze vriendschap dan wij naar de Zijne. Als wij in diepe oprechtheid willen wandelen.
Reacties

 

 

King of kings - Why is Jesus called the King of kings?


The word "king" is used symbolically in the Bible to signify someone who possesses supreme power. In fact, God is referred to as a King in 1 Timothy 1:17: "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen." Also in 1 Timothy 6:13-16: "In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time - God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen."
Revelation 19:16 is the main passage where "King of kings" is mentioned in relation to Jesus Christ. "On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS." This verse is speaking of the future time when Jesus Christ will return to earth to set up His kingdom. All will proclaim, "Jesus is King!"
King of kings and Lord of lords is a victorious title. It signifies sovereignty over all kings and all lords. Everyone will be in submission to Him, King Jesus! No matter what person in history is the most victorious king or ruler on the earth, Jesus Christ is the King of kings!
Is Jesus a King to you? Are you able to announce with the author of Revelation that Jesus is King of kings and Lord of Lords?

http://www.allaboutjesuschrist.org


Reacties

 

 

 

Lof aan God

 

Lof aan God - Het Belang van Hem Prijzen Lof aan God is wat we in erkenning van God's excellente wezen aanbieden. Je mag misschien wel denken dat Hem prijzen hetzelfde is als "dank je wel" zeggen, maar er is een verschil. Het tonen van onze dankbaarheid beschrijft onze houding ten opzichte van wat God voor ons heeft gedaan, maar God wordt geprezen omdat God is wie Hij is. Psalm 18:3 zegt: "Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is..." (Statenvertaling).
Alle gelovers worden geboden om God te vereren! Jesaja 43:21 legt feitelijk uit dat lof aan God een reden is dat we geschapen werden, "Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen." Hebreeën 13:15 bevestigt dit, "Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken."
Lof voor God ontstaat in een hart dat gevuld is met liefde ten opzichte van God. Deuteronomium 6:5 zegt, "Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." Ben jij een Christen? Als dat zo is, dan weet je dat je van God houdt omdat Hij eerst van jou hield! Zonder God's liefde is elke verering die je Hem kan bieden leeg en betekenisloos. Liefde, die geboren is uit een relatie met God door Jezus Christus, is een essentieel onderdeel van je verering.
Lof aan God - Hoe God te Vereren Hoe kun jij lof brengen aan God? Wat kun jij doen om dit een integraal onderdeel van je leven te maken? Lof kan uitgedrukt worden in gezang, verzen, of in gebed en het moet continu gedaan worden! Psalm 34:2 draagt ons op, "De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. " Psalm 71:6 zegt, "Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven."
Lof aan God wordt uiterlijk uitgedrukt in onze alledaagse handelingen, en innerlijk in onze gedachten. Onze lof is een handeling van Christelijke verering.
"Waar kan ik beginnen?" zou je misschien willen vragen. "Hoe begin ik met God te vereren?" Als lof brengen aan God nieuw voor jou is, probeer dan God te prijzen voor wie Hij voor jou persoonlijk is. Verkondig dat God's goedheid geen grenzen kent; deze is overvloedig en overstromend! Hier zijn enkele manieren waarop je kan beginnen:

  • Prijs God voor Zijn heiligheid, genade, en rechtvaardigheid (2 Kronieken 20:21, Psalm 99:3-4).

  • Prijs God voor Zijn gratie (Efeziërs 1:6).

  • Prijs God voor Zijn goedheid (Psalm 135:3).

  • Prijs God voor Zijn zachtaardigheid (Psalm 117).

  • Prijs God voor Zijn verlossing (Efeziërs 2:8-9)

Lof aan God kan ten alle tijden aan Hem worden aangeboden! Na verloop van tijd zal het zo normaal voor je zijn als ademen. Soms prijzen we God inwendig zoals in Psalm 9:3, "Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste". Op andere momenten hebben we de gelegenheid om in het openbaar glorie en eer aan God te geven. Psalm 22:23 zegt, "Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk." Zoek gelegenheden op waar je God kan prijzen!
Lof aan God - Wie Prijst God? Terwijl lof in het bijzonder door Zijn kinderen wordt aangeboden als een vrijwillige uitdrukking van hun dankbare harten, zal er een tijd komen waarin iedereen God zal prijzen! De Bijbel zegt dat de hele mensheid Hem zal prijzen wanneer Hij terugkeert en Hem als Heer zal erkennen. Hij is Koning over heel de aarde. Wanneer we Jezus Christus kennen als onze Heer en Verlosser, dan verlangen onze harten er naar om Zijn naam te prijzen. Filippenzen 2:9-11 vertelt ons dat Zijn naam Zijn wezen voorstelt en beschrijft wie Hij is, "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader."
De Bijbel heeft ook het volgende vastgelegd:

  • De hele natuur prijst God (Psalm 148:7-10).

  • De zon, de maan en de sterren prijzen Hem (Psalm 19:1 en 148:3).

  • De engelen prijzen Hem (Psalm 148:2).

  • Zelfs de woede van de mens wordt door God gebruikt om Zichzelf te prijzen (Psalm 76:10).

  • Kinderen worden geleerd om God te prijzen (Psalm 78:4).

Lof aan God - Verkondig Jij je Lof aan Hem? Jouw verering van God wordt bewezen door je verlossing. 1 Petrus 2:9 zegt, "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht."
Hoe prijs jij God vandaag? Ken jij Hem als je Heer en je Verlosser? Als dat niet zo is, waarom begin je daar dan niet mee? Leer meer over verlossing. Wanneer anderen naar je kijken, zien ze dan een weerspiegeling van God's lof? Psalm 113:3 stelt, "Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de HEER."

http://www.allaboutprayer.org

Reacties

 

 

Aanbidding

 

Aanbidding - Geest en Waarheid Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen als waar ze zouden moeten aanbidden, wat voor muziek ze in hun aanbidding zouden moeten zingen, en hoe hun aanbidding er voor andere mensen uit ziet. Als op deze dingen wordt scherpgesteld dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een puur hart aanbidden!

Aanbidding - Het Hart van de Zaak Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van God's Woord met een open hart, zingen, het deelnemen in communie, en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de persoon zich op de juiste plek bevinden.
Aanbidding en verheerlijking zijn voor God alleen gereserveerd. Alleen Hij is dit waardig; maar geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of profeten, beelden, idolen, engelen of welke andere valse goden dan ook. We zouden niet moeten aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een miraculeuze genezing. Aanbidding wordt voor God gedaan, en alleen voor God's plezier! Aanbidding kan bestaan uit het in het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een congregatie, waar we door middel van muziek en prijzen onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld, en komt vervolgens door middel van onze acties naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is onbehaaglijk voor God, en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het Hart van David Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had een puur en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Veel van de Psalmen weerspiegelen David's hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een man naar God's eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!

Aanbidding - Verheerlijk en Prijs God! Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we deze zouden moeten doen), maar is de oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen. Om God oprecht te aanbidden moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notedop: aanbidding is het verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze loyaliteit en bewondering voor onze Hemelse Vader!

http://www.allaboutgod.com

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl