King of Kings
Categorie lijst
King of Kings!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 

 

 

 

Welkom op King of Kings

 

De Here Jezus Christus is de Koning der Koningen

en de Here der Heren.

Hij heerst voor eeuwig as Koning op de Troon.

Dee weblog is om Hem te eren.

 

@Beloved Daughter

 

Reacties

 

 

 

 

Juicht / Hij is verheerlijkt

 

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,

die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;      

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.

 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,

'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.

hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

 

Reacties

 

De Glorie van Christus

 

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt,

De Mensenzoon,

de Zoon van God zal Koning zijn.

Jezus. Hij offerde zichzelf;

wordt nu verhoogd,

wordt nu gekroond;

Hij is de Heer!


    (Refrein)

En zijn koninkrijk kent geen grens

en haar heerlijkheid kent geen eind,

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt,

Hij zal koning zijn.

Hij zal heerser zijn en regeren met macht en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.


Jezus. zo lief had Vader ons,

Hij was Gods trouw,

Hij was Gods Woord,

aan ons getoond.

Jezus, beeld van Gods heiligheid;

wordt nu verhoogd,

wordt nu gekroond;

Hij is de Heer!


(Opwekking 534)
Reacties

 photo rl0908.gif

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

King Of The Nations

(Come let us worship Jesus)

 

Come, let us worship Jesus

King of nations, Lord of all

Magnificent and glorious

Just and merciful

Jesus, King of the nations Jesus,

Lord of all Jesus,

King of the nations Lord of all

Lavish our hearts' affection

Deepest love and highest praise Voice,

race and language blending

All the world amazed

Bring tributes from the nations

Come in joyful cavalcades

One thunderous acclamation

One banner raised

Come, Lord, and fill your temple

Glorify your dwelling place

'til nations see your splendour

And seek your face

Fear God and give him glory

For his hour of judgement comes Creator,

Lord Almighty Worship him alone

 

Graham Kendrick

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
De Liefde van God:
 
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven; daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is. Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld.
leder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde.
                                              

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots', of de zinsnede
dat iemand als een rots in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn, sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare aan wie jij je vast kunt
houden.En als je gewoon even rust nodig hebt,
 is Hij de steenrots om achter te schuilen.
Hij biedt je een schuilplaats tegen de stormen van het leven
en geeft je nieuwe kracht.
 
O,HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil.              Psalm 18:3a
 
 
   
      
Reacties
 
 
 
Kwallenbeten brengen Ian McCormack op het randje
van de dood. In zijn nood leert hij bidden en om vergeving
van zonden vragen.
Hij heeft een voorproef van de hel en, in het licht,
een ontmoeting met de Zoon van God, Jezus.
 
Deze indrukwekkende film duurt 53 minuten en is
Nederlands ondertiteld.
 
 
Klik hier aan:
Reacties
 
 
 
 
God's nabijheid
 
Heb je ooit de nabijheid van God gevoeld?
Zijn aanwezigheid is een realiteit en vaak kun je die waarnemen.
Natuurlijk moet jouw geloof niet gebaseerd zijn op gevoelens en ervaringen,
maar God wil dat jij de blijdschap ervaart van Zijn nabijheid
(een blijdschap die niet te vergelijken is met welk ander plezier of welke andere vreugde dan ook).
Ga eens wat tijd met Hem alleen doorbrengen.
Gebruik je stem om Hem te prijzen.
Je zou om te beginnen hardop een psalm kunnen lezen.
Mischien helpt het je om met een aanbiddings-cd mee te zingen.
Als jij Hem aanbid, zul je de vrede van Zijn Aanwezigheid opmerken.
Blijdschap borrelt omhoog als je een glimp van Zijn Glorie en Almacht voelt.
Als je je ervoor openstelt om Zijn Heilige Geest in je hart te laten wonen, is Hij altijd bij je.
Dan is Hij in je en gaat altijd en overal met je mee.
Je bent dan altijd in God's Aanwezigheid ,
voortdurend en overal.
 
Reacties
 
 
 
 
 
Het levende water:
 
 
Johannes 4:10-15 10 Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' ...-... 13 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,' zei Jezus, 14 'maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' 15 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.' (NBV)

Jezus heeft een bron van levend water waar u geen dorst meer van krijgt. De put die nooit op raakt. Hij biedt ons rein en zuiver water aan door Zijn genade. Vroeger moesten de mensen zich aan strenge wetten houden en offers brengen voor vergeving van de zonden. Een offer was vaak een dier, maar een dier kan onze zonde natuurlijk nooit dragen. De mens kon niet zelf naar God de Vader gaan. Jezus zelf als Gods Zoon is het offer. Hij stierf voor onze zonden en de dood kon hem niet vast houden . Omdat Hij zonder zonde was heeft Jezus Christus de dood overwonnen zodat wij naar de Vader mogen gaan. Daar mogen en kunnen we drinken bij de bron van levend water. Wat is het  mooi om zo dicht bij Hem van Zijn levend water te mogen drinken…. Bron van levend water die ons verlossing geeft en vrijheid en vreugde. Het water dat je leegte vult en als het gevuld is zal het niet zomaar weer leeg zijn! De wereld van vandaag vult je alleen met vies en vuil water. Lees wat er in de krant staat of op de televisie komt en waardoor je continu naar nieuw water verlangt en je dorst niet kan stillen. Jezus geeft ons levend water. Vraag Hem om dat levend water want Hij wil het ons aanbieden. Vraag om vergeving van uw zonden. Dat wil Hij u bieden door Zijn genade, want Hij is de weg al gegaan om het contact tussen u en God de Vader te herstellen. De weg naar God die er door onze zonden niet meer was heeft de Here Jezus weer hersteld door aan het kruis te gaan en na drie dagen weer op te staan en ons genade te bieden. Hij wacht tot wij bij Hem komen met onze rugzak en ons vuile hart. En in plaats van dat God dat hart hersteld, gooit God het oude hart weg en geeft Hij ons een nieuw en rein hart door Zijn genade.Hij weet waar we mee bezig zijn en wat door ons heen gaat zoals bij de Samaritaanse vrouw. Hij wist al dat ze getrouwd was zonder haar te kennen. Vertel Hem wat je dwars zit en wat je bezig houd. Hij die de dood in ging voor jou/ons, wil naast je staan en Zijn levend water aanbieden, zodat je met God verder mag leven! Vandaag zegt Hij tegen jou:  Drink mijn kind!     Amen.          

                                                     (Bron:Remi Tessensohn)

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl