King of Kings
Categorie lijst
King of Kings!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 

 

 

 

Welkom op King of Kings

 

De Here Jezus Christus is de Koning der Koningen

en de Here der Heren.

Hij heerst voor eeuwig as Koning op de Troon.

Dee weblog is om Hem te eren.

 

@Beloved Daughter

 

Reacties

 

 

 

 

Juicht / Hij is verheerlijkt

 

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,

die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;      

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.

 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,

'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.

hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

 

Reacties

 

De Glorie van Christus

 

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt,

De Mensenzoon,

de Zoon van God zal Koning zijn.

Jezus. Hij offerde zichzelf;

wordt nu verhoogd,

wordt nu gekroond;

Hij is de Heer!


    (Refrein)

En zijn koninkrijk kent geen grens

en haar heerlijkheid kent geen eind,

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt,

Hij zal koning zijn.

Hij zal heerser zijn en regeren met macht en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.


Jezus. zo lief had Vader ons,

Hij was Gods trouw,

Hij was Gods Woord,

aan ons getoond.

Jezus, beeld van Gods heiligheid;

wordt nu verhoogd,

wordt nu gekroond;

Hij is de Heer!


(Opwekking 534)
Reacties

 photo rl0908.gif

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

King Of The Nations

(Come let us worship Jesus)

 

Come, let us worship Jesus

King of nations, Lord of all

Magnificent and glorious

Just and merciful

Jesus, King of the nations Jesus,

Lord of all Jesus,

King of the nations Lord of all

Lavish our hearts' affection

Deepest love and highest praise Voice,

race and language blending

All the world amazed

Bring tributes from the nations

Come in joyful cavalcades

One thunderous acclamation

One banner raised

Come, Lord, and fill your temple

Glorify your dwelling place

'til nations see your splendour

And seek your face

Fear God and give him glory

For his hour of judgement comes Creator,

Lord Almighty Worship him alone

 

Graham Kendrick

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
De Liefde van God:
 
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven; daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is. Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld.
leder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde.
                                              

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots', of de zinsnede
dat iemand als een rots in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn, sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare aan wie jij je vast kunt
houden.En als je gewoon even rust nodig hebt,
 is Hij de steenrots om achter te schuilen.
Hij biedt je een schuilplaats tegen de stormen van het leven
en geeft je nieuwe kracht.
 
O,HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil.              Psalm 18:3a
 
 
   
      
Reacties
 
 
 
Kwallenbeten brengen Ian McCormack op het randje
van de dood. In zijn nood leert hij bidden en om vergeving
van zonden vragen.
Hij heeft een voorproef van de hel en, in het licht,
een ontmoeting met de Zoon van God, Jezus.
 
Deze indrukwekkende film duurt 53 minuten en is
Nederlands ondertiteld.
 
 
Klik hier aan:
Reacties
 
 
 
 
God's nabijheid
 
Heb je ooit de nabijheid van God gevoeld?
Zijn aanwezigheid is een realiteit en vaak kun je die waarnemen.
Natuurlijk moet jouw geloof niet gebaseerd zijn op gevoelens en ervaringen,
maar God wil dat jij de blijdschap ervaart van Zijn nabijheid
(een blijdschap die niet te vergelijken is met welk ander plezier of welke andere vreugde dan ook).
Ga eens wat tijd met Hem alleen doorbrengen.
Gebruik je stem om Hem te prijzen.
Je zou om te beginnen hardop een psalm kunnen lezen.
Mischien helpt het je om met een aanbiddings-cd mee te zingen.
Als jij Hem aanbid, zul je de vrede van Zijn Aanwezigheid opmerken.
Blijdschap borrelt omhoog als je een glimp van Zijn Glorie en Almacht voelt.
Als je je ervoor openstelt om Zijn Heilige Geest in je hart te laten wonen, is Hij altijd bij je.
Dan is Hij in je en gaat altijd en overal met je mee.
Je bent dan altijd in God's Aanwezigheid ,
voortdurend en overal.
 
Reacties
 
 
 
 
 
Het levende water:
 
 
Johannes 4:10-15 10 Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' ...-... 13 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,' zei Jezus, 14 'maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' 15 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.' (NBV)

Jezus heeft een bron van levend water waar u geen dorst meer van krijgt. De put die nooit op raakt. Hij biedt ons rein en zuiver water aan door Zijn genade. Vroeger moesten de mensen zich aan strenge wetten houden en offers brengen voor vergeving van de zonden. Een offer was vaak een dier, maar een dier kan onze zonde natuurlijk nooit dragen. De mens kon niet zelf naar God de Vader gaan. Jezus zelf als Gods Zoon is het offer. Hij stierf voor onze zonden en de dood kon hem niet vast houden . Omdat Hij zonder zonde was heeft Jezus Christus de dood overwonnen zodat wij naar de Vader mogen gaan. Daar mogen en kunnen we drinken bij de bron van levend water. Wat is het  mooi om zo dicht bij Hem van Zijn levend water te mogen drinken…. Bron van levend water die ons verlossing geeft en vrijheid en vreugde. Het water dat je leegte vult en als het gevuld is zal het niet zomaar weer leeg zijn! De wereld van vandaag vult je alleen met vies en vuil water. Lees wat er in de krant staat of op de televisie komt en waardoor je continu naar nieuw water verlangt en je dorst niet kan stillen. Jezus geeft ons levend water. Vraag Hem om dat levend water want Hij wil het ons aanbieden. Vraag om vergeving van uw zonden. Dat wil Hij u bieden door Zijn genade, want Hij is de weg al gegaan om het contact tussen u en God de Vader te herstellen. De weg naar God die er door onze zonden niet meer was heeft de Here Jezus weer hersteld door aan het kruis te gaan en na drie dagen weer op te staan en ons genade te bieden. Hij wacht tot wij bij Hem komen met onze rugzak en ons vuile hart. En in plaats van dat God dat hart hersteld, gooit God het oude hart weg en geeft Hij ons een nieuw en rein hart door Zijn genade.Hij weet waar we mee bezig zijn en wat door ons heen gaat zoals bij de Samaritaanse vrouw. Hij wist al dat ze getrouwd was zonder haar te kennen. Vertel Hem wat je dwars zit en wat je bezig houd. Hij die de dood in ging voor jou/ons, wil naast je staan en Zijn levend water aanbieden, zodat je met God verder mag leven! Vandaag zegt Hij tegen jou:  Drink mijn kind!     Amen.          

                                                     (Bron:Remi Tessensohn)

Reacties
 
 
 
 
 
 
Maak mijn hart als dat van U:
 
 
Hoe is het met jouw hart gesteld?
Is het zacht en kneedbaar, snel en bewogen?
Bezwaard en beladen? Koud en hard?
Er is goed nieuws als het je niet bevalt wat je ontdekt hebt in je hart.
God belooft dat Hij een stenen hart zal wegenemen en er een hart van vlees voor teruggeeft. Dat doet Hij bij je wedergeboorte als je Christus aanneemt in je leven.
Dus, als je een echt christen bent, dan heb je al een hart als dat van Jezus!
Helaas hebben de omstandigheden uit je leven vaak een negatieve invloed op je hart. Stress, zonde, angst en verdriet beinvloeden de conditie van je hart. 
Gelukkig is daar de Heilige Geest.
Als je je ervoor openstelt kan de Heilige Geest de pijn en al het andere wat je blokkeert uit je hart wegnemen en  je van binnen weer heel maken.
Jezus belooft rust voor een bezwaard hart,  reiniging van zonden, en genezing voor gebroken harten.
Ontvang Zijn genade, liefde en vergeving. Dan zal jouw hart opnieuw als dat van Hem zijn.
Vraag Hem: "Jezus, maak mijn hart als dat van U."
Zijn antwoord zal voor jouw persoonlijk zijn:
 
"Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen.Het hart van steen zal Ik uit je lichaam verwijderen en Ik zal je er een warm, kloppend hart voor teruggeven."
Ezechiel 36:26
 
Als je je ernaar uitstrekt zal je dit herstel door de Heilige Geest persoonlijk in je leven gaan ervaren.
 
Reacties

 

 

 

 

Laat me Uw Stem horen.

 
"Wat moet ik in vredesnaam beginnen?"
Mischien is dit de vraag waar je nu mee zit.
Er kan heel veel afhangen van een beslissing die je moet nemen
en je kunt het niet permitteren om een fout te maken.
Als je door de bomen het bos niet meer ziet,
mag je weten dat je Hemelse Vader vanuit Zijn positie het hele plaatje overziet.
Hij belooft je aanwijzingen te geven voor de weg die je moet gaan.
Hij kan tot je spreken door een heldere gedachte, een bijbeltekst,
of zelfs met de stem van een vriendin.
Maar Hij zal tot je spreken!
Bij elke stap die jij zet, zal Hij je leiden met Zijn vrede, zodat je de volgende stap kunt zetten.
Stap voor stap zal Hij je duidelijk maken wat je moet doen.
 
Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen:
"Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links."
                                                                Jesaja 30: 21 NBV
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze houding tegenover de zonde:
 
We kunnen vier verschillende houdingen  tegenover zonde  aannemen.Een eerlijke beoordeling zal ons laten zien op welk niveau we staan en ook hoe we die waarheden  kunnen toepassen.
 
Niveau een:
De mens die niet zondigt, omdat de concequenties te groot zijn. De mens begeert in zijn of haar hart een ander,maar begaat met zijn of haar lichaam niet de zonde van overspel of ontucht, omdat de gevolgen te groot zijn. Of misschien haat hij iemand anders en zou hij wensen dat die persoon dood was, maar hij vermoordt hem niet vanwege de gevolgen.Er is duidelijk geen haat tegen het kwade en daarom ook geen verlangen naar heiligheid.
 
Niveau twee:
De mens die naar de gouden regel leeft. Hij wil vrede tot elke prijs en kan niet begrijpen dat iemand zo radicaal is, dat hij zijn leven of dat van een ander zou willen veranderen. Deze mens kan vol zijn van de zonden van zelfzucht en eigengerechtigheid, zonder zich daarvan bewust te zijn. Misschien gaat hij elke zondag naar de kerk en geeft hij zijn tienden, betaald al zijn rekeningen, ect.

Hij doet vaak goede dingen. Hij leeft een keurig leven, maar daar blijft het ook bij. Er is weinig “passie”voor Jezus.Onbewuste zonden van zelfzucht, gebedsloosheid, egocentriciteit, zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid werken hier vaak doorheen.

Er is geen besef van, laat staan haat tegen deze zonden in de mens, die op dit niveau leeft.
 
Niveau drie:
De oprechte Christen, die er vurig naar verlangt de Here Jezus Christus te behagen. Hij wil niet zondigen en maakt zich grote zorgen alser in zijn leven gewoontezonden zijn. Hij wilde dat hij een antwoord had op de vraag waarom hij dezelfde zonden steeds weer moet belijden.Misschien maakt hij zich schuldig aan de zonden van kritiek en het beoordelen van anderen; de zonden van trots, altijd de aandacht naar zich toetrekken in een gesprek; de zonden van ongeloof; het niet in staat zijn God te vertrouwen, zoals blijkt uit angst, twijfel en ongehoorzaanheid. Hij maakt zich grote zorgen en verlangt naar vrijheid.

Mensen vragen geregeld gebed voor hun gewoontezonden en karakterzwakheden in plaats van in alle eerlijkheid naar God te erkennen:

”Ik word voortdurend in de verleiding gebracht deze zonde te begaan, omdat ik van deze zonde houdt. Ik haat ze niet. Here God, geef mij haat tegen deze zonde waar in nu van houdt.”God zal dat gebed altijd beantwoorden.

( Jacobus 1: 14- 15: “maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort).”
Niveau vier:
Deze persoon  haat de zonde. Daarom zondigt hij zelden. Als hij het doet, dan is er snel besef van zonde, onmiddelijke bekering en een bereidheid om zich te vernederen voor anderen als de Heilige Geest hem daartoe leidt.
 
Conclusie:
We hebben gezondigd, omdat we ervoor gekozen hebben om te zondigen, omdat we van de zonde houden. De enige manier om vrij te zijn van de zonde is door God’s houding t.o.v de zonde te hebben, namelijk  door de zonde te haten. Haat tegen de zonde in gedachten, woord en daad. We zullen de zonde in woord en daad haten, als we de zonde in gedachten haten, omdat daar de zonde begint. Verlangen we ernaar om God ten diepste te kennen, dan moeten we van heiligheid onze levensstijl maken. God verlangt meer naar onze vriendschap dan wij naar de Zijne. Als wij in diepe oprechtheid willen wandelen.
Reacties

Reacties

 

 

King of kings - Why is Jesus called the King of kings?


The word "king" is used symbolically in the Bible to signify someone who possesses supreme power. In fact, God is referred to as a King in 1 Timothy 1:17: "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen." Also in 1 Timothy 6:13-16: "In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time - God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen."
Revelation 19:16 is the main passage where "King of kings" is mentioned in relation to Jesus Christ. "On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS." This verse is speaking of the future time when Jesus Christ will return to earth to set up His kingdom. All will proclaim, "Jesus is King!"
King of kings and Lord of lords is a victorious title. It signifies sovereignty over all kings and all lords. Everyone will be in submission to Him, King Jesus! No matter what person in history is the most victorious king or ruler on the earth, Jesus Christ is the King of kings!
Is Jesus a King to you? Are you able to announce with the author of Revelation that Jesus is King of kings and Lord of Lords?

http://www.allaboutjesuschrist.org


Reacties

 

 

 

King of Kings and Lord of Lords

 

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory,hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords

(Jesus, Prince of Peace)

Gloryhallelujah

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Gloryhallelujah King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

 

Repeat Verse 1


Repeat Verse 2

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

King of Kings and Lord of Lords Glory, hallelujah

Repeat Verse 1

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah

King of Kings and Lord of Lords (Jesus, Prince of Peace)

Glory hallelujah   


Reacties

Reacties

 

 

Reacties

 

 

 

Holy

 

Holy presence, gentle brush of angel's wings

Creatures strange, breathing heavenly breaths

Encircle the throne...still they are saying...

Holy, Holy, Holy Holy is the Lord God Almighty

All of heaven is singing

Holy, Holy, Holy Holy is the Lord God Almighty

Who was, and is, and is to come

Mighty God, strong to save

Who can compare?

The earth is Yours, and all that's in it

Every knee will bow

And every tongue will sing...

Holy, Holy, Holy Holy is the Lord God Almighty

All of heaven is singing

Holy, Holy, Holy Holy is the Lord God Almighty

Who was, and is, and is to come

May You be worshipped on the earth in this moment

As You are worshipped there in heaven at Your throne

All this time, even before,

You've been worshipped

All this time, forever unending,

You'll be worshipped

All creation singing...

Holy, Holy, Holy Holy is the Lord God Almighty

All of heaven is singing

Holy, Holy, Holy Holy is the Lord God Almighty

Who was, and is, and is to come

Who was, and is, and is to come

Who was, and is, and is to come

 

C2001 Sweater Weather MusicRocketown MusicWord Music, Inc

 

Reacties

 

 

Each of the four living creatures had six wings

and was covered with eyes all around,

even under his wings.

Day and night they never stop saying:

“Holy, holy, holy is the Lord God Almighty,

who was, and is, and is to come.”

 

– Revelation 4:8 (NIV)

Reacties

 

 

 

Revelation Song

 

Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song
to Him who sits on
Heaven's mercy seat
 

Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new
to Him who sits on Heaven's mercy seat

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You

Clothed in rainbows of living color
Flashes of lighting rolls of thunder
Blessing and honor strength and glory and power be
To You the only wise King

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You

Filled with wonder awestruck wonder
At the mention of Your name
Jesus Your name is power,
breath and living water
Such a marvelous mystery
Oh, You're worthy, mystery You are worthy

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You,
I will adore You
 
Kari Jobe
Reacties

 

 

 

Holy is our King

 

Angels gather round your throne

And around your throne they bring

 

Praises to the Living Word

To the awesome One they sing [

Crying Holy... Holy... Holy... Is our King.


Elders bowing at your feet

And at your feet, they bend their knees

. All creatures on the earth below

Bow before you now.


Crying Holy... Holy... Holy... Is our King.    

 

Rick PinoReacties

 

 

 

 

Zing voor de Koning

 

Zing voor de koning, het Lam op de troon.

Hij zal regeren, Gods enige zoon.

Leven en redding brengt zijn heerschappij.

Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij.


Refrein:

Kom, zing dit lied met mij.

Zing dat je hoort bij Koning Jezus,

Hij is jou heer.

Kom richt je hart op Hem.

Zing nu, verhef je stem voor Jezus.

Zing voor de Heer.


Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.

Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.

Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.

Satan moet wijken en Jezus regeert!.


(Refrein)


Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.

Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.

Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.

Satan moet wijken en Jezus regeert!.


(Refrein 2x)

 

Opwekking


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl